Har du Sydenhamns korea?

Sydenhams korea är en sjukdom som beskrevs av en läkare som hette Thomas Sydenham för mer än 400 år sedan. Sjukdomen har därför fått hans namn men den kallas också ibland för reumatisk korea.

Ordet korea betyder ofrivilliga rörelser, att kroppen gör rörelser fast man själv inte vill eller tänkt göra dem. Ordet reumatisk betyder att sjukdomen kan påverka leder och muskler. Hjärtat är en stor muskel som kan vara påverkad och därför kan du behöva undersöka ditt hjärta på ett sjukhus om du fått Sydenhams korea. Du kan också få ont eller bli öm i lederna i kroppen, till exempel handleder, armbågar, knän och vrister.

Medan man har de ofrivilliga rörelserna kan det vara svårt att göra vanliga saker som att äta, rita, gå upp och ner för trappor och liknande. De stora ofrivilliga rörelserna brukar dock gå över relativt fort, antingen av sig självt eller med hjälp av medicinering.

Du kan också vara tröttare än vanligt, och kanske orkar du inte träffa vänner eller göra lika mycket på fritiden som tidigare. Det är viktigt att du får så mycket vila du behöver, men det är också viktigt att du också göra roliga saker.

Med sjukdomen kan det också komma olika symtom som påverkar dina känslor och ditt humör. En del får svårt att vara ifrån sina föräldrar (det kallas separationsångest) eller känner sig mer oroliga än tidigare. En del blir ledsnare än vanligt och känner sig nere. Några får svårt att sitta stilla och att koncentrera sig, symtom som liknar adhd.
Att humöret svänger upp och ner är också vanligt, och för en del kommer en sådan humörsvängning precis innan de ofrivilliga rörelserna.
Det är väldigt olika för olika barn och ungdomar hur mycket stöd man behöver i skolan, men du kan behöva särskilt stöd. Det kan handla om sådant som att få längre tid på sig på proven, att ha kortare skoldagar, att vila under dagen och liknande.