Kontakta oss

Du kontaktar oss enklast via epost:

Anna Hamberg är bland annat ansvarig för frågor som rör medlemskap och lokalföreningar och arbetar med delar av Arvsfondsprojektet 2017–2019.

Katrin Pettersson är bland annat ansvarig för stödverksamheten. Katrin nås också på telefon på bestämda tider (se Sanes stödtelefon).

Gunilla Gerland är ansvarig för Arvsfondsfprojektet 2017–2019.

Vi finns på Facebook där vi heter saneforbundet.

Vi administrerar en hemlig facebookgrupp som endast är för medlemmar (den får du information om när du blir medlem), men det finns också en grupp för alla intresserade, den hittar du här.