Kontakta oss

Du kontaktar oss enklast via epost:

Anna Hamberg är bland annat ansvarig för frågor som rör medlemskap och lokalföreningar och arbetar även med projektet ”Ökad kunskap om svår PANS och koppling till suicidalitet och allvarligt självskadebeteende – bemötande, diagnos, behandling och suicidprevention”.

Du når Anna måndag till fredag kl 10-13 på telefonnummer 073-7393966.

 

Katrin Pettersson är bland annat ansvarig för stödverksamheten och den du kontaktar vid frågor om du eller ditt barn kan ha insjuknat i PANS. Nås också på telefon på bestämda tider (se Sanes stödtelefon).

Är du professionell och vill ha råd, samverka eller önskar föreläsning når du Katrin via epost eller på telefonnummer 073-7393930.

 

Infomail för allmän information.

Vi finns på Facebook där vi heter saneforbundet.

Vi administrerar en hemlig facebookgrupp som endast är för medlemmar (den får du information om när du blir medlem), men det finns också en grupp för alla intresserade, den hittar du här.