Föräldrar/Familj

Om du är förälder eller anhörig till någon med PANS vet vi att du kan befinna dig i en svår situation. Nedan finner du information riktat till dig som är anhörig.

Är du syskon till någon med PANS? I filmen Det kommer bli bra intervjuas även syskon. Behöver du prata med någon? Du är varmt välkommen att ringa Sane stöd- och rådgivningstelefon.