Is it time for the concept of an ”autoimmune OCD” subtype?

Sedan Susan Swedo presenterade PANDAS 1998 har mycket hänt. Det är inte längre kontroversiellt att allvarlig OCD kan bero på en autoimmun process. Det som utvecklats är de diagnostiska undersökningsmetoderna som visar att det kan handla om olika infektioner som utlösande faktor, speciella antikroppar mot nervceller eller vara en del i andra autoimmuna sjukdomar. Ett nätverk av europeiska forskare inom neuroimmunologi har i denna artikel sammanfattat kunskapsläget. De beskriver den kliniska bilden, som utöver OCD uppvisar en rad symtom som pekar på en inflammatorisk reaktion i basala ganglierna. Artikeln redogör för vilka undersökningar som då skall göras och vilka behandlingsmöjligheter som finns. Kunskapsutvecklingen går så fort att många inom psykiatri och neurologi som kommer i kontakt med denna sjukdomsbild med fördel kan hänvisas till att läsa ”Immunological causes of obsessive-compulsive disorder: is it time for the concept of an ”autoimmune OCD” subtype?

https://www.nature.com/articles/s41398