Illustration av megafon

Rapport om Covid-19

Hur påverkas familjen? Sane har färdigställt en rapport där 150 föräldrar och närstående till personer med PANS eller annat immunpsykiatriskt tillstånd besvarat en enkätundersökning.