Illustration av megafon

Projektfinalen

Föreläsningar och presentation av forskningsstudier.