Deltagare sökes till studie för vuxna

Rituximab-placebokontrollerad studie för vuxna med psykossjukdom.