Ny studie söker deltagare

Rituximab-placebokontrollerad studie för vuxna med psykossjukdom.