MR-studie söker deltagare

Gillbergcentrum i Göteborg i samarbete med forskare vid Harvard, i Basel i Schweiz och på
MR-avdelningen i Lund genomför en magnetkamerastudie på barn med PANS/PANDAS.