Kvalitativ studie om svenska föräldrar till barn med PANS

”Resultaten illustrerar ett behov av fördjupade kunskaper om PANS inom psykvården och förstärkt personcentrerad vård där föräldrar ses som värdefulla kunskapsbärare”