Digital fika

31, fredag 09:00 – 10:30

Vem vänder sig träffen till? Till dig som är anhörig till barn/unga/vuxna med PANS/immunpsykiatriska tillstånd. Vi delar erfarenhet, pratar om hur olika delar av livet påverkas, om strategier att hantera allt som är svårt och så passar vi helt enkelt på att ses digitalt. Varmt välkomna!

Anmälan till: katrin.pettersson@forbundetsane.se senast två dagar före träff. Du får länk skickad dagen före träffen.