Digital fika för föräldrar och andra anhöriga

23, torsdag 18:30 – 20:30

Välkomna nya och gamla föräldrar, mormödrar, farfäder och andra anhöriga! Vi delar erfarenhet av situationen att ha en anhörig med PANS eller andra immunpsykiatriska tillstånd. Alla frågor och diskussioner välkomnas.

Fikat leds av Katrin Pettersson, ordförande och verksamhetsansvarig i Sane samt förälder med en pojke med PANS (PANDAS).

Anmäl dig till katrin.pettersson@forbundetsane.se eller genom att klicka kommer i evanemang i någon av förbundets Facebook-grupper.