Digital fika för unga vuxna/vuxna med PANS/immunpsykiatri

24, fredag 12:00 – 13:30

Vi ses tillsammans på zoom och delar erfarenhet om hur det är att leva med PANS eller annan immunpsykiatri. Alla frågor är välkomna att diskutera och samtala kring.

Alla som vill får gärna ta med sig en anhörig, eller för de som vill personal.

Samtalet leds av Sanes ordförande och verksamhetsansvarige Katrin Pettersson. Om man har frågor inför träffen går det bra att kontakta Katrin på mejl, katrin.pettersson@forbundetsane.se

Anmäl dig till katrin.pettersson@forbundetsane.se

Varma välkomna!