Föreläsning på specialpedagog-programmet Stockholms universitet

19, torsdag

År 2021 bjöd Noam Ringer, psykolog och doktor i pedagogik in Sanes ordförande Katrin Pettersson att läsa för samtliga elever på Specialpedagogprogrammet. Föreläsningarna var mycket uppskattade. Kul att vi är inbjudna igen.