Föreläsning med docent Janet Cunningham

4, onsdag 10:15 – 11:30

Janet Cunningham, docent Uppsala Universitet föreläser om PANS och immunpsykiatri. Föreläsningen vänder sig till vårdgivare, läkare, forskare, psykologer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.