Föreläsning

26, tisdag 18:30 – 20:00

Barnpsykiater och överläkare Henrik Pelling och Katrin Pettersson, socionom och ordförande i Sane delger sina erfarenheter och svarar på frågor. Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig till vuxna med eller misstänkt PANS, anhöriga, föreningar och allmänt intresserade i ämnet.