Stöd och rådgivningstelefon

27, måndag 08:30 – 10:30

Välkommen att ringa för frågor om PANS/PANDAS/immunpykiatri. Telefonnummer 073-7393930.