Är du vuxen med PANS?

När man läser om PANS kan man få intrycket att det bara är barn som har PANS. Så är det givetvis inte. Om man insjuknar i PANS som barn och har kvar sina symtom så blir man naturligtvis, när man fyller 18 år, en vuxen med PANS. Om man egentligen kan insjukna senare i vuxenlivet vet vi inte idag, men eftersom vuxna kan få exempelvis barnsjukdomar även om det är ovanligt så är det inte omöjligt att föreställa sig att också vuxna undantagsvis kan insjukna i PANS. Vanligast är att PANS debuterar före puberteten, men bland annat National Institute of Mental Health i USA anser att det finns undantag från detta.

Eftersom man talar och skriver om barn med PANS finns den kunskap som hittills spridits främst hos barnläkare, barnpsykiater och barnneurologer. Det gör att det som vuxen kan vara ännu svårare att få utredning och behandling för tillståndet.

Du är inte ensam, i Sane finns flera vuxna med PANS och vi arbetar för att kunskap om PANS ska spridas även till de delar av hälso- och sjukvården som tar emot vuxna.