Kära politiker, läkare och journalister. Kära medmänniskor.

Barn och deras familjer är i akut behov av hjälp!

Barnen måste få rätt diagnos och rätt behandling.
Hoppet ligger i era händer och under tiden försöker vi föräldrar göra allt vi kan för att hålla våra barn vid liv.

Ni har ett ansvar gentemot dessa barn.

Ta del av föräldrarnas berättelse i filmen. Läs in er på sjukdomen PANS/PANDAS och sprid kunskapen vidare.

Politiker: Beställ vård, kräv ansvar och följ upp.
Läkare: Börja behandla våra barn utifrån dagens kunskap. Vi har inte råd att invänta morgondagen. Sjukdomen går att bota!
Journalister: Börja gräva, ifrågasätt och intervjua drabbade.
Medmänniskor: Finns det någon i din närhet som har dessa symptom?

Är du själv drabbad eller vill veta mer?
Kontakta Sanes stödtelefon 0737-393930

Dela och sprid vidare
Mer information hittar ni på www.sane.nu

All kärlek till alla kämpande mammor och pappor som aldrig kommer att ge upp förrän deras barn får rätt vård.