Köpvillkor

I enlighet med den nya dataskyddslagen redogör vi här för hur vi använder dina data.

1. Insamling av information

Vi samlar ingen information om dig när du surfar på vår webplats. När du betalar medlemsavift och därmed registrerar dig på vår webbplats så spar vi den information du lämnat om dig i vårt medlemsregister. Medlemsregistret handhas endast av föreningens styrelse. I de fall du tillhör en ort som har lokalförening kommer samma uppgifter du lämnat (namn, adress, telefonnummer och epostadress att handhas även av lokalföreningens styrelse. Den insamlade informationen inkluderar alltså medlemmars namn, adress, e-postadress, telefonnummer och kreditkort. Kreditkortsuppgiften sparas dock inte av oss utan av betallösningen Stripe som är en av de stora aktörerna och som är synkad med vår bank, Handelsbanken. Du kan själv se i din profil när du loggar in vilka uppgifter vi har om dig.

2. Användning av information

Den information vi fått från dig och som finns i vårt medlemsregister används endast för att:

Kontakta dig via e-post med information från föreningen, som exempelvis nyhetsbrev och kallelse till träffar, medlemsmöten och liknande.

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag (utom betallösningen Stripe som hanterar kontokortsbetalningarna på ett säkert sätt), i något syfte.

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (Stripe, Handelsbanken), med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Detsamma gäller att vi kopplat en mejltjänst från företaget Mailchimp till vår hemsida, dit överför vi också informationen om medlemmarna, detta för att kunna skicka våra nyhetsbrev och kallelser till möten. Det är bara styrelsen som har möjlighet att logga in i Mailchimp.

5. Informationsskydd

Endast de i styrelsen som arbetar med utskick och liknande har tillgång till uppgifterna i medlemsregistret. Själva webplatsens data ligger på servrar hos WordPress, som är en stor och säker aktör.

Vi använder cookies på webbplatsen.

6. Avsluta prenumeration

Vill du inte få mejl från oss finns det i våra mejlutskick ett alternativ att avsluta prenumeration. Detta betyder dock att du inte heller får kallelse till möten och liknande.

7. Samtycke

Genom att bli medlem och/eller använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

8. Radera data

Vill du avsluta ditt medlemskap och vill att vi raderar de data vi har om dig, kontakta anna.hamberg@forbundetsane.se