Projektfinal 2022-11-10

Treårigt projekt om svår PANS 2020–2022

Den 10 november 2022 hölls en projektfinal i Aula Magna på Stockholms universitet för att presentera de olika delarna av det treåriga projekt som Sane genomfört för att öka kunskapen om svår PANS och kopplingar till allvarligt självskadebeteende och suicidalitet. Projektet var finanserierat med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Projektet innebar bland annat studier som genomfördes av forskare vid Stockholms univerisitet, utbildningsinsatser och en enkät som besvarades av över 200 anhöriga.

Under projektfinalen kunde deltagare delta både på plats och online och föreläsningarna filmades. Den filmen kan du se här. Under varje föreläsares namn nedan hittar du länkar till deras presentationer som pdf-filer samt till de de publicerade rapporterna.

 

Katrin Pettersson
Socionom och ordförande i Sane.
ppn_Katrin_Pettersson

 

Noam Ringer
Psykolog och fil dr. i pedagogik som lett forskningsprojektet Att leva med PANS där man undersökt hur barn med PANS, deras föräldrar och syskon upplever sjukdomen, och vad de gör för att kunna hantera den.
ppn_Noam_Ringer
Rapport ’Att leva med PANS’

 

Ullakarin Schön
Socionom och professor i socialt arbete som gjort en studie om hur det är att som vuxen leva med PANS.
ppn_Ulla-Karin_Schön
Rapport ’Unga vuxnas berättelser av att leva med PANS’

 

Gunilla Gerland
Författare till rapporten ”Suicidalitet och självskadebeteende vid Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) och andra immunpsykiatriska tillstånd”.
Rapport ’Suicidalitet och självskadebeteende PANS’

 

Christopher Gillberg
Professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, där han sedan 2010 leder Gillbergcentrum. 
ppn_Christopher_Gillberg

 

Susanne Bejerot
Professor i psykiatri, överläkare i Region Örebro län och legitimerad psykoterapeut. 
ppn_Susanne_Bejerot