Projektfinal

Sane inbjuder i samarbete med Stockholms Universitet till:

PANS och immunpsykiatriska tillstånd hos barn, unga och vuxna, suicidalitet och självskadebeteende

Förbundet SANE välkomnar dig till en kostnadsfri halvdag där vi presenterar resultatet av fyra forskningsprojekt om att leva med PANS, och en enkätundersökning om självskadebeteende och suicidalitet. Studierna ingår i ett projekt Sane genomfört i samarbete med Stockholms universitet.

Torsdag 10 november 2022, kl 9–12, Aula Magna Stockholms Universitet eller via zoom.

Under dagen föreläser:

Noam Ringer, psykolog och fil dr. i pedagogik som lett forskningsprojektet Att leva med PANS där man undersökt hur barn med PANS, deras föräldrar och syskon upplever sjukdomen, och vad de gör för att kunna hantera den.

Ullakarin Schön, socionom och professor i socialt arbete som gjort en studie om hur det är att som vuxen leva med PANS.

Gunilla Gerland som skrivit rapporten ”Suicidalitet och självskadebeteende vid Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) och andra immunpsykiatriska tillstånd”.

Professor Christopher Gillberg och professor Susanne Bejerot kommer att medverka med reflektioner över betydelsen av de presenterade studierna och hur vi kan gå vidare för att öka kunskap om PANS.

 

Du kan delta antingen på plats i Aula Magna, Stockholms universitet eller på distans via ett livesänt zoomwebinar. Ange i din anmälan om du önskar delta ”på plats” eller via ”zoom”.

Sista anmälningsdag: 4/11
Skicka din anmälan till: projektfinal@forbundetsane.se

 

Observera att även om föreläsningsdagen är kostnadsfri måste vi veta hur många som kommer att vara på plats då vi bjuder på fika i pausen, därför måste du också avboka senast 7/11 om du anmält dig och fått förhinder.