Sane Norrland

Sane Norrland bildades den 7 maj 2021 och är under uppstart just nu. Sane Norrland sträcker sig över Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med en ordförande som befinner sig i Örnsköldsvik, en sekreterare i Haparanda och styrelsemedlemmar i Umeå och Sundsvall.

Vi planerar att anordna aktiviteter och medlemsträffar, samarbete med närliggande föreningar i våra regioner samt att arbeta med att samla och sprida information om PANS och andra neuroinflammatoriska tillstånd.

Vi välkomnar gärna flera personer som vill engagera sig i vår lokalförening!  Ta kontakt med oss via: sanenorrland@forbundetsane.se.

Med vänlig hälsning,
Ann Van Wijk
Sane Norrland
sanenorrland@forbundetsane.se
www.sane.nu