Sanes lokalföreningarna

SANE har ett antal lokalföreningar spridda över landet. De ordnar träffar lokalt och arbetar för att sprida kunskap om PANS och andra immunpsykiatriska tillstånd i regionen. I lokalföreningen kan man driva frågor om vård lokalt genom att uppvakta lokala landstingspolitiker och nätverka med andra föreningar på orten.

SANE Riks uppmuntrar medlemmar att engagera sig lokalt och bilda förening och hjälper gärna till.
Vill du engagera dig? Kontakta lokalföreningen där du bor! 
Finns det ingen lokalförening i din region och du vill vara med och starta en? 
Kontakta Anna Hamberg.