Intervjustudie om långvariga symtom efter infektion hos barn & unga

Forskare i Lund genomför en studie med syfte att öka kunskapen om postinfektiösa tillstånd.
Passa på att berätta om PANS och att patientgruppen finns och hur svårt det ofta är att få adekvat vård snabbt!