Dialogsamtal hösten 2022

PANS/PANDAS

Bildspel

Referenser

 

Henrik Pelling, barnpsykiater och överläkare.
Katrin Pettersson,
socionom och ordförande i förbundet Sane.

 

”So treatable”

PDF Understanding PANS PANDAS – Jan 2021

PDF Diagnosis and Treatment of PANS PANDAS – Jan 2021

PDF Diagnostic Flowchart and Treatment Guidelines – Dec 2020

 

”Hjärninflammation är inget som man sätter på utredningskö”

PDF Riktlinjer för behandling, sammanfattning.

 

”Det är flera djurmodeller som har visat detta igen och igen”

PDF Handouts Janet C_20220504
Referenser

Genetiska avvikelser hos barn och ungdomar med PANS
https://www.uu.se/nyheter/artikel…

 

 

Vi har också en önskan att ni har en förförståelse för det svåra lidande som kommer med PANS.

Barnen och deras familjer

PDF PANS-Suicidalitet-och-sjalvskadebeteende

PDF Parental-stress

PDF Caregiver-burden

 

Det krävs mer forskning men det finns redan gedigen erfarenhet av sjukdomen internationellt och även i delar av Sverige.

Var med och gör skillnad.

FÖRSTÅ SYMTOMEN OCH FÖRÄNDRA PROGNOSEN!