Syskongrupp tillfälle 2

9, söndag 14:30 – 16:30

PANS AWERNESSDAY! Vi äter massa tårta.

Syskongrupp för syskon från 8 år och uppåt (förälder lämnar och hämtar barn/ungdom som inte kan åka ensam)

Syskon till barn med PANS/PANDAS kan få en stor påverkan på sitt liv och ibland själva må dåligt. I en syskongrupp ges möjlighet att träffa andra syskon till barn med PANS/PANDAS. Det finns utrymme för olika erfarenheter. Vi har mycket god erfarenhet av våra syskongrupper och vi  brukar dessutom ha superkul!

Syskongruppen kommer vara tre söndagar inklusive en rolig avslutningsaktivitet som syskonen själva kommer överens om. Vi har tidigare varit på Escape-room, trampolinparker, klätterhus och liknande med avslut på Pinchos.

Datum
2/10 kl. 14.30-16.30 träff
9/10 kl. 14.30-16.30 träff AWERNESS DAY – vi äter tårta såklart!
16/10 kl. Prel. 13-17.30 Cirkatid beroende av vad vi gör och om deltagarna har resor.

Möjlighet för träff för föräldrar vars barn deltagit i grupp kommer ske i överenskommelse med föräldrar.

Plats:
Handelsvägen 24B, Enskede
T-bana Sandsborg
Resor du långt: Resekostnad ersätts av Sane

Anmälan till: katrin.pettersson@forbundetsane.se.