Om Sane

Vilka är vi?

Sane – Förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation är en ideell rikstäckande förening med kansli i Stockholm. Sanes främsta mål är tillgång till tidig diagnos och behandling för personer med neuroinflammatoriska och autoimmuna tillstånd med psykiatriska symtom, främst PANS.

Flera människor som tar varandras händer.

Sane arbetar såväl med att stödja och råda familjer vars barn drabbats av PANS och med att sprida kunskap och information.

Sanes syften är att att samla och sprida information om autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation och att aktivt driva frågor som rör forskning och kunskapsutveckling. Sane fungerar också som ett nätverk för medlemmarna och deras familjer. Medlemskap i föreningen är öppet för alla som vill stödja förbundets syften. Här blir du medlem.

Som medlem kan du både vara passiv medlem eller engagera dig på riks- eller lokalnivå.

Sanes stadgar kan du läsa här.

Sane har en stödtelefon, där svarar vår socionom Katrin Petterson på vissa telefontider. I mån av att verksamhetsbidrag beviljas har vi verksamhet, bland annat i form av syskongrupper och föräldragrupper. En stor del av verksamheten handlar om att stötta och vägleda föräldrar till svårt sjuka barn (som också kan vara vuxna).

Sane har idag lokalföreningar på följande orter: Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och Skåne.

Ordförande i Sane är Katrin Pettersson. Sanes grundare är Gunilla Gerland, här kan du läsa en intervju med Gunilla.