Dialogsamtal 18 mars 2024

Inbjudan till dig som har en viktig roll i att säkerställa jämlik vård och omhändertagande av barn och unga vuxna som drabbas av PANS/PANDAS.

När: 18mars 2024, kl.10:30-12:00
Var: Digitalt via zoom (länk skickas ett par dagar innan möte)
Deltagare: Politiker, tjänstemän och vårdgivare
Anmälan: signup@forbundetsane.se (senast den 11mars)

Om PANS och autoimmuna encefaliter

Den 9 oktober höll förbundet Sane ett riksdagsseminarium om PANS/PANDAS.

Ta del av filmer och presentationer nedan.

Presentationerna finner du här

 

 

 

 

Rapport om suicidalitet och självskadebeteende vid PANS

Två viktiga forskningsstudier:

Att leva med PANS

Unga vuxnas berättelser om att leva med PANS