Presentationer från Sanes hearing i riksdagen

”Hur reformerar vi vård, skola och samhällsinsatser när forskningen alltmer pekar på att det vi tidigare trott oss veta inte längre är hela sanningen?”

Den 9 oktober höll förbundet Sane ett riksdagsseminarium om PANS/Pandas. Ta del av filmer och presentationer:

Presentationerna finns här