Ibland är det svårt att sätta ord på sjukdomen PANS

Förutom att det är obeskrivligt skrämmande och traumatiskt för den drabbade och dess anhöriga är det samtidigt ett sjukdomsförlopp där man slits mellan hopp och förtvivlan, skovvis så som sjukdomen också ter sig.

Hopp och förtvivlan kan också bero på hur man bli bemött i vården, skola och omsorg. Här behöver alla kraftsamla för att möta de drabbade och deras familjer i den pågående kris som de befinner sig i.

Vill du lära dig mer om PANS och immunpsykiatriska tillstånd?
Hur det är att leva med PANS?

Varmt välkommen att delta på vår kostnadsfria halvdag där vi presenterar resultatet av fyra forskningsprojekt.
Genom att förstå symptomen kan vi förändra prognosen!

https://sane.nu/projektfinal/

Läs mer om PANS och sprid kunskapen vidare:
https://sane.nu/om-pans-ae/

Bildtext, källa:
Genetiska avvikelser hos barn och ungdomar med PANS.
Uppsala universitet Nyheter – Artikel 7 september 2022
Assoc. Prof. Janet Cunningham MD PhD om PANS
https://www.uu.se/nyheter/…