Vuxna med PANS

Digital föreläsning via zoom

26 april 2022 kl. 18:30 – 20:00
Föreläsare: Henrik Pelling, barnpsykiater och överläkare och Katrin Pettersson, socionom och ordförande i förbundet Sane.

Sista anmälningsdag 19/4-2022

Anmälan sker till signup@forbundetsane.se
Länk till mötet skickas ut med mail någon dag innan.

Just nu pågår ett viktigt projekt kring information- och kunskapsspridning kring PANS och immunpsykiatri. Arbetet pågår under våren och genomförs med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Sane har förmånen att bjuda in Er till en föreläsning om PANS och immunpsykiatriska tillstånd hos vuxna med Henrik Pelling, barnpsykiater och överläkare och Katrin Pettersson, socionom och ordförande i förbundet Sane. Tillsammans har de en gedigen erfarenhet om ämnet och möter många vuxna med immunpsykiatriska symptom. De kommer att berättar mer om vad PANS är och har även avsatt tid för frågor och resonemang kring hur de är att leva som vuxen med PANS.

PANS/PANDAS eller andra immunpsykiatriska tillstånd kan ge plötsliga svåra och komplexa psykiatriska symtom av tvång, tics, ätstörning, ångest, koncentrationsstörningar, aggressionsutbrott, skrivsvårigheter och ledsmärtor, ibland också psykotiska symtom som hallucinationer och paranoida vanföreställningar. Det kan också ibland förväxlas med neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk sjukdom.

Eftersom man i huvudsak talar och skriver om barn med PANS finns den kunskap som hittills spridits främst hos barnläkare, barnpsykiater och barnneurologer. Om man insjuknar i PANS som barn och har kvar sina symptom när man fyller 18 år så är man vuxen med PANS men det kan vara svårare att få gehör. Mer och mer pekar också på att immunpsyskiatriska tillstånd kan också debutera hos vuxna.

Föreläsningen är kostnadsfri och vänder sig till vuxna med eller misstänkt PANS, anhöriga, föreningar och allmänt intresserade i ämnet.

Vi ser fram emot er anmälan och är tacksamma om ni också hjälper oss att sprida vidare inbjudan i era egna nätverk.

Ni är varmt välkomna att höra av er vid frågor till info@forbundetsane.se