Projekt prevalens PANS/ Pandas

Prevalens av PANS genom ökad kunskap om sjukdomen hos sjukvårdspersonal och elevhälsa i suicidpreventivt syfte.

Med start 2023 pågår ett projekt i Östergötland; ”Prevalens av PANS genom ökad kunskap om sjukdomen bland sjukvårdspersonal och elevhälsa i suicidpreventivt syfte”. Syftet är att sprida kunskap om PANS och om remissmöjlighet till Immunopsykmottagningen på US, Linköping. Genom ökad kunskap hoppas vi kunna korta tiden från sjukdomsdebut till diagnos och hindra utveckling till allvarligt tillstånd genom bl.a. möjlighet till immunopsykiatrisk insats och behandling. Projektet planerar även att följa incidens och prevalenstal för Östergötland för att sedan sprida resultatet nationellt.

I Region Östergötland finns sedan 2019 en mottagningsverksamhet för barn och unga med misstänkt och diagnosticerad PANS/PANDAS inom H.K.H. Kronprinsessan Victorias barnsjukhus i Linköping. Mottagningen kallas immunopsykmottagningen (IPM) och man har genom denna tillgång till samarbetande barn och ungdomspsykiater, barnläkare samt barnsjuksköterska. Vid diagnos kopplas patienten alltid till både en barnneurologisk mottagning och en BUP-klinik för bred tillgång till utrednings och behandlingsinsatser.

Har du redan deltagit på föreläsning?
Ta del av presentationer och mer information om PANS nedan.

När ni träffar en patient med misstänkt PANS kan ni med fördel utgå från framtaget dokument, PANS- Screening.
Vi finns också tillgängliga för konsultation kring symtombild och remissförfarande. Boka tid via regionostergotland@forbundetsane.se

Under 2024 kommer vi också att erbjuda digitala ”check in” för att berätta hur projektet går, hur många remisser som inkommit samt svara på frågor som kan ha uppkommit längs vägen.

Presentation:

Sane presentation projekt prevalens PANS

FHM PANS Elevhälsa 22/9 2023

FHM PANS BUP 25/10 2023

FHM PANS Elevhälsa 31/10 2023

FHM PANS BVC 6-8/11 2023

FHM PANS Första linjen 23/11 2023

FHM PANS Primärvård 6/12 & 11/12 2023

FHM PANS Skolpsykologer 12/12 2023

FHM PANS Skolpsykologer dec 2023-2

FHM PANS BUP dec 2023

FHM PANS Skolkuratorer Utbildningsförv. 15/2 2024

PANS-screening

Mer information:

Diagnoskriterier

Ställa diagnos

Pans i skolan

Rapport om suicidalitet och självskadebeteende

Forskningsstudier om PANS

Länkar till publikationer om PANS och immunpsykiatri